Elektronisk post

Elektronisk post eller E-post, også kalt e-mail eller mail etter engelsk, er en elektronisk posttjeneste der dokumenter og meldinger blir sendt fra en datamaskin til en annen over et datanettverk. E-post sendes mellom brukere via Internettet og er en av de mest brukte tjenestene der.

Kilde: Wikipedia