Brønnpisser

Brønnpisser - Saga Blott

Hva er en brønnpisser?

Vi bruker uttrykket brønnpisser om en person som forgifter en (politisk) debatt med usaklige beskyldninger mot motparten, også kalt personangrep.

Ordet kommer av det norrøne brunnmigi som ble brukt om reven. Reven har på grunn av sin listighet hatt en sentral rolle i folkeeventyr. Det var lenge tabu å nevne dette “skadedyret” med dets riktige navn. Det var nok også derfor ordet senere ble brukt om en person som i nattas mulm og mørke pisset i brønnene til de han ikke likte, og dermed ødela drikkevannet deres.

“Å være en brønnpisser” er altså et sterkt nedsettende uttrykk.

I moderne tid

Uttrykket ble allmenn kjent etter forfatteren Sigbjørn Hølmebakk brukte det i en kronikk i Dagbladet 5. januar 1961. Her beskriver han en brønnpisser som en person som forgiftet den politiske debatten ved å stemple fredsaktivister og NATO-motstandere som samfunnsfiender og fordekte kommunister.

“Brønnpisseren var Hølmebakks bilde på mistenkeliggjøringen av annerledes tenkende under den kalde krigen”.
– Dagbladet 1968

En brønnpisser kan også være en som pisser i egen brønn og ødelegger sitt eget miljø.

Baktalelser, brønnpissing, er selve bærebjelken i de aller fleste konflikter. Engasjerte og ressurssterke medarbeidere brønnpisser, manipulerer, tar parti, blander seg opp i, konspirerer, danner klikker etc. Alt av hensyn til avdelingen, elevene, kundene eler andre edle mål.
– Jan Atle Andersen i Helsenytt (1998)

Whistle blower

Brønnpisser kan også brukes om en person som “varsler/sladrer”. På engelsk bruker de uttrykket whistle blower. En nedlatende betegnelse på en person/ansatt som rapporterer om en organisasjons brudd mot lover og regler med direkte eller indirekte virkning på egne eller kollegers muligheter til økonomisk gevinst fra organisasjonen. Uttrykket er dog ikke like negativt som brønnpisser.

På dansk bruker de uttrykket brøndpisser, være en bagvasker.
På svensk sier de brunnpissare, vara en bakdantare.

––
Kilder:
Utrydningstruede ord: samleutgave
Prikken over i-en: og andre uttrykk
Norsk etymologisk ordbok

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here