Henge med geipen

Saga Blott - Å henge med geipen

Uttrykket å henge med geipen betyr å være sur, å være i dårlig humør.

Det brukes gjerne som et lite stikk til en person som ser sur ut. “Synes du henger litt med geipen jeg mister Olsen”.

Vi finner lignende uttrykk i det danske språket “å være sur, hænge med næbet/ mulen/ skuffen”. Også på svensk finner vi “vara sur, hänga”.

Ordet geip betyr “sur mine” og stammer fra det norrønske ordet geipa, “geipe, drøse, slarve” beslektet med norsk gape, gispe og gjespe. Ordet gaupa (som i rovdyret Gaupe) kan stamme fra fra det angelsaksiske ordet géopan som betyr å sluke. Gaupe ble brukt til å beskrive karmen rundt en åpning, og skal da være et låneord fra lavtysk. Det er derfor tydelig at gaupe må ha sammenheng med det å gape, trolig i sammenheng med at dette dyret biter et bytte. Alle ordene kan knyttes til det å åpne gapet.

Å henge med geipen vil da si og trekke munnvikene nedover og se sur ut.


Kilder:
Prikken over i-en: og andre uttrykk
Norsk etymologisk ordbok
http://no.wikipedia.org/wiki/Gaupe

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here