Påskenøtter – Skjærtorsdag

Påskenøtter, Skjærtorsdag
Påskenøtter, Skjærtorsdag

Dagens påskenøtter, 28. Mars, Skjærtorsdag

Hver dag i påsken vil du få ti nye nøtter i form av ord og uttrykk. Hvor mange klarer du? Klikk på «+» symbolet for å se svaret 🙂

 

[toggle_box]
[toggle_item title=»1. Hva er en Sjarlatan?» active=»false»]Ordet er opprinnelig italiensk, ciarlatano, og betyr en bedrager, skrythals eller humbugmaker.[/toggle_item]
[toggle_item title=»2. Hva er en Anstand?» active=»false»]Anstand kommer fra lavtysk, det samme som verbet anstå. Det siste bruker vi gjerne refleksivt: det anstår seg ikke, det vil si det passer seg ikke, det sømmer seg ikke. Anstand har fått betydningen «verdig holdning, fremtreden», som å føre seg med anstand. Det er også brukt når en person, gjerne eldre, passer på at de yngre oppfører seg anstendig.[/toggle_item]
[toggle_item title=»3. Hva er en Bølle?» active=»false»]Ordet bølle har vi fra dansk. Stedet Bøllemose i Danmark var et tilholdssted for unge gutter fra København i fritiden, og fikk etter hvert det ry som stedet hvor all rampen holdt til. Derfra var veien kort til skjellsordet «bølle». Var de riktig unge ble de kalt «bøllefrø».[/toggle_item]
[toggle_item title=»4. Hva er et Brageløfte?» active=»false»]Det norrøne bragr betydde den ypperste, og et brageløfte var et høytidelig løfte om å utføre en eller annen stordåd. Når man avla dette løftet, skulle man samtidig tømme et bragebeger. Det blir i dag brukt i politisk henseende, når man avgir litt for store løfter.[/toggle_item]
[toggle_item title=»5. Hva er en Rød Tråd?» active=»false»]I tidligere tider brukte den engelske marinen en rød tråd gjennom all sitt tauverk, for å vise at dette var tau som hørte dem til. Det har deretter fått hevd i overført betydning, som noe gjennomgående, et hovedpoeng eller ledetråd.[/toggle_item]
[toggle_item title=»6. Hva er en Døgenikt?» active=»false»]Fra tysk dögen som betyr «duge» og nichts som betyr «ingenting» har vi fått uttrykket om en person som ikke duger til noe.[/toggle_item]
[toggle_item title=»7. Hva vil det si å Flattere?» active=»false»]Flattere er fransk og betyr å klappe eller kjærtegne. Vi bruker det om noe vi vil forskjønne eller smigre.[/toggle_item]
[toggle_item title=»8. Hva er en Lekkerbisken?» active=»false»]Uttrykket har vi fra tysk, der lecken (å slikke), og bisschen (en liten bit). Med andre ord, en godbit. Kan også brukes om pene mennesker.[/toggle_item]
[toggle_item title=»9. Hva er en Pappenheimer?» active=»false»]En pappenheimer var soldat i grev G.H. Pappenheims armé under trettiårskrigen. Soldatene var trofaste og lojale mot sin greve, og uttrykket pappenheimer fikk etter hvert hevd i tysk som: Daran erkenn’ ich meine Pappenheimer, «Jeg kjenner mine Pappenheimere». Med andre ord: «Jeg vet hvem som er trofaste og lojale mot meg».[/toggle_item]
[toggle_item title=»10. Hva vil det si å ha Svin på skogen?» active=»false»]I eldre tider sendte danskene grisene sine til skogs om sommeren for at de skulle få bedre beite. De pliktet å betale avgift etter antall griser de hadde, men hadde mulighet til å unndra en del «skogssvin» fra avgiften. Derav uttrykket ha sine svin på skogen som referer til å unnlate verdier eller å ha hemmeligheter.[/toggle_item]
[/toggle_box]

 

Påskenøtter, Skjærtorsdag
Påskenøtter, Langfredag
Påskenøtter – Påskeaften
Påskenøtter – 1. Påskedag

 

Kilder:
Utrydningstruede ord

3 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here