Hva betyr artianer?

Fram til 1982 brukte vi artianer om en person som tok examen artium, på det som i dag heter videregående skole. Artium er en forkortelse for examen artium, latinsk genetiv av artes (liberales) “de frie kunstene”.

Det franske ordet for artium er baccalauréat, lånt fra senlatin baccalauréat “unversitetsgrad (i England)”. Baccalaureatus er resultatet av en ordlek mellom baccalarius “vasall, ungkar” og bacca laurea “laurbær” (hvis andreledd er å finne i engelsk to laureate “krone med laurbær, tildele grad ved universitetet”).

Baccalaureatus har på engelsk gitt ordet bachelor “ungkar, universitetsgrad etter 3-4 år studier”.

Det italienske ordet for artium er (esame di) maturitá (egentlig «modenhetseksamen”) og det tyske er Abitur som på latin betyr “avgått (fra skolen)”, og som på norsk har gitt abiturient.

«Det var saaledes ikke just med triste Følelser, vi Unge saa “Karven” lukke sig bag Dampskibets Agterspeil, da vi en vakker sommerdag 1853, en Flok muntre Artianere, toge Afsked med den stille Dal mellom de syv Fjelde, i hvilken omtrent hele min barndom var henrunden.»
– Lorentz Dietrichson: Svundne tider (1893).


Kilder:
Utrydningstruede ord: samleutgave
Nostalgisk ordbok
Norsk etymologisk ordbok

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here