Avsindig - Saga Blott

Avsindig

Hva betyr avsindig? Dette ordet er fra lavtysk og betyr vanvittig, helt fra seg. Det brukes både om en sinnstilstand og i mer overført betydning,...
Avindsyk - Saga Blott

Avindsyk

Hva betyr avindsyk? Avind, avund, avindsyk er norrønt og satt sammen av norrønt ofund som betyr "av", og unna som betyr "å elske". I dag bruker...
Avferdig - Saga Blott

Avferdige

Hva betyr avferdige? Ordet kommer fra lavtysk og betyr å sende bort, beslektet med ferdig. Vi bruker det i betydningen å avvise noen. Gerhard Winkel havde...
Atal - Saga Blott

Atal

Hva betyr atal? Atal betyr kranglevoren, vrang, ekkel eller amper. Ordet har norrøn opprinnelse: atall, avledet av germansk atala, som hører til indoeuropeisk od “hate”....
Assurere - Saga Blott

Assurere

Hva betyr assurere? Assurere kommer fra fransk assurer av senlatin assecurare, som igjen kommer fra latin ad som betyr “til" og securus som betyr “trygg”. På...
Artianer - Saga Blott

Artianer

Hva betyr artianer? Fram til 1982 brukte vi artianer om en person som tok examen artium, på det som i dag heter videregående skole. Artium er...
Arne - Saga Blott

Arne

Hva betyr arne? Arne har vi fått fra det norønne ordet arinn som betyr et åpent ildsted. Arinn har også gitt norsk åre “ildsted midt...
Aparte - Saga Blott

Aparte

Hva betyr aparte? Aparte stammer fra det franske aparté som betyr uvanlig, sjelden, særskilt, noe for seg selv. Avsides sagt ord av en skuespiller (og...
Vankelmodig - Saga Blott

Vankelmodig

Hva betyr vankelmodig? Vankelmodig er direkte oversatt av det tyske wankelmütig og betyr ustadig, ubesluttsom. "I det øyeblikk hun skulle til å dømme ham, hadde hennes kusines...
Passabel - Saga Blott

Passabel

Hva betyr passabel? Passabel kommer fra fransk gjennom det latinske passus, og betyr noe som kan passere, være akseptabelt. "Men 1ste nytårsdag stak jeg hodet i bogen...
Duks - Saga Blott

Duks

Hva betyr duks? Duks skriver seg fra det latinske dux som betyr “fører". Det har som regel bare vært brukt om den flinkeste eleven i...
Annamme - Saga Blott

Annamme

Hva betyr å Annamme? Annamme betyr å ta imot, oppfatte; ta over. Ordet kommer fra middellavtysk annamen "motta, anta", som bygger på an "på" + nemen "ta", beslektet...
Angelegen - Saga Blott

Angelegen

Hva betyr angelegen? Ordet angelegen er en direkte arv fra tysk, og det betyr noe som er viktig, i ens interesse, mye om å gjøre....
Anfektelser - Saga Blott

Anfektelser

Hva betyr anfektelser? Ordet er tysk og betyr å fekte mot. Verbet blir brukt om å bringe noen ut av fatning, mens substantivet betyr tanker...
Alert - Saga Blott

Alert

Hva betyr alert? Vi har fått ordet fra fransk alerte som betyr kvikk, våken, vaktsom, i alarmtilstand. Pass på, gi akt av det italienske millitære...
Aksle - Saga Blott

Aksle

Hva betyr å aksle? Å opptre brautende, «å aksle seg». ikle seg noe over skulderene, trekke på skuldrene. Ordet kommer fra det norrøne axla som...
Akkedere - Saga Blott

Akkedere

Hva betyr å akkedere? Akkedere er et folkelig uttrykk for å forhandle eller prute, gjerne i en litt opphetet stemning. Man akkederer i mange norske dialekter,...
Age - Saga Blott

Age

Hva betyr age? Ordet kommer av det norrøne aga/agi, avledet av germansk agjan, som betyr respekt blandet med frykt, eller vørnad. Kan også brukes i...
Ad undas - Saga Blott

Ad undas

Hva betyr ad undas? Uttrykket er latinsk og betyr “til bølgene”, det vil si at noe går over bord, går tapt. Gå ad undas, gå...
Adstadig - Saga Blott

Adstadig

Hva betyr adstadig? Vi har fått ordet adstadig fra dansk der det egentlig betyr å være på stedet, være bofast, rolig, langsom, sindig. Det blir...
Absentere seg - Saga Blott

Absentere seg

Hva betyr å absentere seg? En kort periode av åndsfraværelse. Blir kun brukt sammen med refleksivt pronomen, og betyr å fjerne seg, rømmme, stikke av....
Abrupt - Saga Blott

Abrupt

Hva betyr abrupt? Abrupt, avbrutt, plutselig, brått, uten overgang. Abrupt skriver seg fra det latinske abrumpere som betyr å avbryte. Adjektivet blir brukt om en...
Lasaron - Saga Blott

Lasaron

Hva er en Lasaron? Ordet kommer fra italiensk og betydde en spedalsk person. Man tror det hadde sin opprinnelse i navnet Lasarus fra Bibelen, og...
Habitt - Saga Blott

Habitt

Hva er en Habitt? Det latinske habere har gått via fransk til oss, og betyr egentlig «å forholde seg til» eller «å eie». Habitt blir...
Burugle - Saga Blott

Burugle

Hva er en Burugle? Burugle kom inn som et nedsettende slangord om kvinner på 1950-tallet. Ordet blir brukt om en slarvete og lite pen kvinne. -- Kilder:
Svin på skogen - Saga Blott

Svin på skogen

Hva vil det si å ha Svin på skogen? I eldre tider sendte danskene grisene sine til skogs om sommeren for at de skulle få...
Plattenslager - Saga Blott

Plattenslager

Hva er en Plattenslager? Ordet kommer fra lavtysk og betegner en plateslager eller blikkenslager. Det fikk også betydningen skrønemaker. «Å slå en plate var nemlig...
Kremmerhus - Saga Blott

Kremmerhus

Hva er et Kremmerhus? Den første stavelsen kommer fra det tyske kram, og betyr handelsmann, kramkar. De brukte ofte kjegleformete papirposer til å ha småvarer...
Jentefut - Saga Blott

Jentefut

Hva er en Jentefut? En jentefut er en rundbrenner, skjørtejeger. Den siste stavelsen kommer fra tysk og betyr en fogd, gjerne en som krever opp...
Ha det på g - Saga Blott

Ha det på g

Hva betyr å ha det på g? Uttrykket er av ukjent opprinnelse, men er første gang registrert i en revyvise fra 1913. Det betyr å...
Fly i flint - Saga Blott

Fly i flint

Hva betyr å Fly i flint? Flint betyr i denne sammenhengen en splint, en liten bit, så det å fly i flint blir å eksplodere...
Dårelokk - Saga Blott

Dårelokk

Hva er en Dårelokk? Dåre kommer av det norønne dára som betyr «å lokke, tiltrekke». Når gutter la seg til en spesiell sveis, med dårelokk,...
Divan - Saga Blott

Divan

Hva er en Divan? Ordet divan har gått fra persisk til tyrkisk, og betydde opprinnelig et skriv eller en bok med mange blad. En regnskapsbok...
Brunette - Saga Blott

Brunette

Hva er en Brunette? Ordet betyr rett og slett en jente som er brunhåret. Vi har fått ordet fra fransk. Idag bruker man helst betegnelsen...
Blakk - Saga Blott

Blakk

Hva betyr Blakk? Blakk stammer fra norrønt, blakkr, og har samme opprinnelse som blank. Vi bruker det ofte i betydningen pengelens, men sjeldnere om noe...
Anstalt - Saga Blott

Anstalt

Hva er en Anstalt? Vi bruker helst ordet om en instutisjon eller behandlingshjem, men det kan også bety unødig arbeid eller forberedelser. Det er et...
Pimpe - Saga Blott

Pimpe

Hva betyr å Pimpe? Uttrykket er trolig beslektet med pamp, og betyr å drikke mye og ofte, være glad i alkohol. Det svenske ordet pamp...
Knehøne - Saga Blott

Knehøne

Hva er en Knehøne? Ordet knehøne blir brukt om en ynkelig person, en reddhare. Det er uvisst når uttrykket oppstod. Det har trolig å gjøre...
Hipp som happ - Saga Blott

Hipp som Happ

Hva betyr Hipp som Happ? Ordet hap betyr lykketreff. Uttrykket blir brukt som at det ene er like godt som det andre. -- Kilder:
Fru Blom - Saga Blott

Fru Blom

Hvem er fru Blom? Uttrykket oppstod i 1950 da Alex Brinchmann skrev skuespillet Karusell, der legen gir piller til fru Helene Blom i andre akt....
Kubikksjarmør - Saga Blott

Kubikksjarmør

Hva er en Kubikksjarmør? I 1960-årene fikk vi betegnelsene «eksosrype» og «kubikksjarmør». Førstnevnte var betegnelsen på en jente som satt bakpå en motorsykkel. At jentene...
Eksosrype - Saga Blott

Eksosrype

Hva er en Eksosrype? I 1960-årene fikk vi betegnelsene «eksosrype» og «kubikksjarmør». Førstnevnte var betegnelsen på en jente som satt bakpå en motorsykkel. At jentene...
Drosje - Saga Blott

Drosje

Hva er en Drosje? Dette er ett av få ord vi har fra russisk, drosjki som egentlig betyr «lett vogn». Vi har brukt det i...
Buljongpar - Saga Blott

Buljongpar

Hva er et Buljongpar? Uttrykket oppsto på Bislet i de gode, gamle skøytedager i 1960-årene. Hvis det kom et par man ikke festet altfor store...
Blei - Saga Blott

Blei

Hva er en Blei? Det norrøne bleðgi betyr en kile til å kløyve noe med: «drive inn en blei». Vi bruker også uttrykket i overført...
Bedrøvet - Saga Blott

Bedrøvet

Hva betyr Bedrøvet? Bedrøvet er fra tysk og betydde opprinnelig grums, verbet å bedrøve er å formørke. Det har etter hvert fått betydningen sorgfull, svært...
Alterere - Saga Blott

Altere

Hva betyr å Alterere? Altere har gått via latin til fransk og betyr å forandre. Vi bruker det mest i betydningen å bli oppskaket: å...
Judaskyss - Saga Blott

Judaskyss

Hva er et Judaskyss? Gjennom å kysse Jesus i Getsemane viste Judas for de romerske soldatene at han var blant de utvalgte. Da han senere...
Fnatt - Saga Blott

Fnatt

Hva vil det si å få Fnatt? Ordet fnatt er trolig beslektet med fnas som betyr skjell. Det har vært brukt som en betegnelse på...
Dåsemikkel - Saga Blott

Dåsemikkel

Hva er en Dåsemikkel? Ordet har sin opprinnelse i det norrøne dási som betyr stakkar. Siste stavelsen mener man er fra guttenavnet Mikkel. Det ble...
Blyg - Saga Blott

Blyg

Hva betyr Blyg? Det er sjelden man hører ordet blyg idag. Det er avløst av sjenert eller beskjeden, men ordet har flere nyanser i seg...
Berserk - Saga Blott

Berserk

Hva betyr Berserk? Ordet kommer av norrønt berserkr og betyr egentlig en kriger kledd i bjørneskinn (ber = bjørn og serkr = serk, skjorte). I...
Asyl - Saga Blott

Asyl

Hva er et Asyl? Asyl er et fristed (i fremmed land) for en politisk flyktning. Ordet kommer fra det greske asylos som betyr fristed. Det er...
Altan - Saga Blott

Altan

Hva er en Altan? Altan skriver seg fra det latinske altus som betyr høy, og betegner et utbygg på hus. I dag brukes veranda, balkong...
Mulkt - Saga Blott

Mulkt

Hva er en Mulkt? Det latinske mulcta betydde kort og godt en pengebot, og det er i den betydning vi også bruker det. Å mulkte...
Kløpper - Saga Blott

Kløpper

Hva er en kløpper? En kløpper er en svært dyktig person. Et sjømannsuttrykk som stammer fra klipperskipene og som egentlig betyr “skarpseiler”, beslektet med klipper “hurtigseilende...
Harselere - Saga Blott

Harselere

Hva betyr å Harselere? Harselere kommer fra fransk og betyr å gjøre narr av eller drive ap med. Substantivet heter harselas og er mer vanlig. -- Kilder:
I grevens tid - Saga Blott

I grevens tid

Hva betyr i Grevens tid? Dette uttrykket stammer fra Kristoffer av Oldenburg som var leder under den såkalte Grevefeiden (1534-36). Det kom tidlig inn i...
Ekstravagant - Saga Blott

Ekstravagant

Hva betyr Ekstravagant? Dette uttrykket har vi fra fransk, der extravaguer betyr å snakke vilt, vrøvle. Det fikk etter hvert betydningen å være altfor flott,...
Duffelcoat - Saga Blott

Duffelcoat

Hva er en Duffelcoat? Duffelcoat har fått navn etter den belgiske byen Duffel, og det engelske ordet coat som betyr jakke. Det er en halvlang...
Berede - Saga Blott

Berede

Hva betyr å Berede? Ordet kommer fra tysk og har tre betydninger: å forårsake (berede noens død), å behandle (berede et skinn) eller å forberede...
Blendverk - Saga Blott

Blendverk

Hva er et Blendverk? Blendverk kommer fra tysk og betyr et sansebedrag, en illusjon eller noe man innbiller seg. -- Kilder:
Beiler - Saga Blott

Beiler

Hva er en Beiler? Ordet er en sammenblanding av det norrøne bidla som betyr å «be om» og det tyske betteln som er «be, tigge»....
Alen - Saga Blott

Alen

Hva er en Alen? Uttrykket er fra norrønt og betyr opprinnelig «underarm». Det var lengden fra albue til ytterste fingerspiss, som ble regnet som en...
Pappenheimer - Saga Blott

Pappenheimer

Hva er en Pappenheimer? En pappenheimer var soldat i grev G.H. Pappenheims armé under trettiårskrigen. Soldatene var trofaste og lojale mot sin greve, og uttrykket...
Lekkerbisken - Saga Blott

Lekkerbisken

Hva er en Lekkerbisken? Uttrykket har vi fra tysk, der lecken (å slikke), og bisschen (en liten bit). Med andre ord, en godbit. Kan også...
Flattere - Saga Blott

Flattere

Hva betyr å Flattere? Flattere er fransk og betyr å klappe eller kjærtegne. Vi bruker det om noe vi vil forskjønne eller smigre. -- Kilder:
Døgenikt - Saga Blott

Døgenikt

Hva er en Døgenikt? Fra tysk dögen som betyr «duge» og nichts som betyr «ingenting» har vi fått uttrykket døgenikt om en person som ikke...
En rød tråd - Saga Blott

En rød tråd

Hva er en Rød Tråd? I tidligere tider brukte den engelske marinen en rød tråd gjennom all sitt tauverk, for å vise at dette var...
Brageløfte - Saga Blott

Brageløfte

Hva er et Brageløfte? Det norrøne bragr betydde den ypperste, og et brageløfte var et høytidelig løfte om å utføre en eller annen stordåd. Når...
Bølle - Saga Blott

Bølle

Hva er en Bølle? Ordet bølle har vi fra dansk. Stedet Bøllemose i Danmark var et tilholdssted for unge gutter fra København i fritiden, og...
Anstand - Saga Blott

Anstand

Hva er en Anstand? Anstand kommer fra lavtysk, det samme som verbet anstå. Det siste bruker vi gjerne refleksivt: det anstår seg ikke, det vil...
Sjarlatan - Saga Blott

Sjarlatan

Hva er en Sjarlatan? Ordet er opprinnelig italiensk, ciarlatano, og betyr en bedrager, skrythals eller humbugmaker. -- Kilder: