Hva er en Pappenheimer?

En pappenheimer var soldat i grev G.H. Pappenheims armé under trettiårskrigen. Soldatene var trofaste og lojale mot sin greve, og uttrykket pappenheimer fikk etter hvert hevd i tysk som: Daran erkenn’ ich meine Pappenheimer, «Jeg kjenner mine Pappenheimere». Med andre ord: «Jeg vet hvem som er trofaste og lojale mot meg».


Kilder:
Utrydningstruede ord: samleutgave

1 kommentar

  1. Man kan fint skvire bare pH, man kan til og med skvire pH-en, men man kan ikke skvire det med bare sme5 bokstaver – ph og ph-en er ikke korrekt skvireme5te. Derfor godtas det ikke, selv om det er et initialord. PS, derimot, kan ogse5 skvires ps, derfor blir det godkjent. MM er en interjeksjon som brukes for e5 uttrykke at man er enig i noe ( mm, det synes jeg og ). Det er ogse5 en forkortelse for millimeter, men det er altse5 ikke derfor det ste5r i ordlisten, ettersom forkortelser ikke godkjennes. NB er en forkortelse, og det samme er CM, som jeg skrev rett over ditt spf8rsme5l.Mvh Kirsti Vogt, for NSFs spre5kkomite9

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here