Sjarlatan - Saga Blott

Sjarlatan

Hva er en Sjarlatan? Ordet er opprinnelig italiensk, ciarlatano, og betyr en bedrager, skrythals eller humbugmaker. -- Kilder:
Anstand - Saga Blott

Anstand

Hva er en Anstand? Anstand kommer fra lavtysk, det samme som verbet anstå. Det siste bruker vi gjerne refleksivt: det anstår seg ikke, det vil...
Bølle - Saga Blott

Bølle

Hva er en Bølle? Ordet bølle har vi fra dansk. Stedet Bøllemose i Danmark var et tilholdssted for unge gutter fra København i fritiden, og...
Brageløfte - Saga Blott

Brageløfte

Hva er et Brageløfte? Det norrøne bragr betydde den ypperste, og et brageløfte var et høytidelig løfte om å utføre en eller annen stordåd. Når...
En rød tråd - Saga Blott

En rød tråd

Hva er en Rød Tråd? I tidligere tider brukte den engelske marinen en rød tråd gjennom all sitt tauverk, for å vise at dette var...
Døgenikt - Saga Blott

Døgenikt

Hva er en Døgenikt? Fra tysk dögen som betyr «duge» og nichts som betyr «ingenting» har vi fått uttrykket døgenikt om en person som ikke...
Flattere - Saga Blott

Flattere

Hva betyr å Flattere? Flattere er fransk og betyr å klappe eller kjærtegne. Vi bruker det om noe vi vil forskjønne eller smigre. -- Kilder:
Lekkerbisken - Saga Blott

Lekkerbisken

Hva er en Lekkerbisken? Uttrykket har vi fra tysk, der lecken (å slikke), og bisschen (en liten bit). Med andre ord, en godbit. Kan også...
Pappenheimer - Saga Blott

Pappenheimer

Hva er en Pappenheimer? En pappenheimer var soldat i grev G.H. Pappenheims armé under trettiårskrigen. Soldatene var trofaste og lojale mot sin greve, og uttrykket...
Svin på skogen - Saga Blott

Svin på skogen

Hva vil det si å ha Svin på skogen? I eldre tider sendte danskene grisene sine til skogs om sommeren for at de skulle få...
Alen - Saga Blott

Alen

Hva er en Alen? Uttrykket er fra norrønt og betyr opprinnelig «underarm». Det var lengden fra albue til ytterste fingerspiss, som ble regnet som en...
Beiler - Saga Blott

Beiler

Hva er en Beiler? Ordet er en sammenblanding av det norrøne bidla som betyr å «be om» og det tyske betteln som er «be, tigge»....
Blendverk - Saga Blott

Blendverk

Hva er et Blendverk? Blendverk kommer fra tysk og betyr et sansebedrag, en illusjon eller noe man innbiller seg. -- Kilder:
Berede - Saga Blott

Berede

Hva betyr å Berede? Ordet kommer fra tysk og har tre betydninger: å forårsake (berede noens død), å behandle (berede et skinn) eller å forberede...
Duffelcoat - Saga Blott

Duffelcoat

Hva er en Duffelcoat? Duffelcoat har fått navn etter den belgiske byen Duffel, og det engelske ordet coat som betyr jakke. Det er en halvlang...
Ekstravagant - Saga Blott

Ekstravagant

Hva betyr Ekstravagant? Dette uttrykket har vi fra fransk, der extravaguer betyr å snakke vilt, vrøvle. Det fikk etter hvert betydningen å være altfor flott,...
I grevens tid - Saga Blott

I grevens tid

Hva betyr i Grevens tid? Dette uttrykket stammer fra Kristoffer av Oldenburg som var leder under den såkalte Grevefeiden (1534-36). Det kom tidlig inn i...
Harselere - Saga Blott

Harselere

Hva betyr å Harselere? Harselere kommer fra fransk og betyr å gjøre narr av eller drive ap med. Substantivet heter harselas og er mer vanlig. -- Kilder:
Kløpper - Saga Blott

Kløpper

Hva er en kløpper? En kløpper er en svært dyktig person. Et sjømannsuttrykk som stammer fra klipperskipene og som egentlig betyr “skarpseiler”, beslektet med klipper “hurtigseilende...
Mulkt - Saga Blott

Mulkt

Hva er en Mulkt? Det latinske mulcta betydde kort og godt en pengebot, og det er i den betydning vi også bruker det. Å mulkte...
Altan - Saga Blott

Altan

Hva er en Altan? Altan skriver seg fra det latinske altus som betyr høy, og betegner et utbygg på hus. I dag brukes veranda, balkong...
Asyl - Saga Blott

Asyl

Hva er et Asyl? Asyl er et fristed (i fremmed land) for en politisk flyktning. Ordet kommer fra det greske asylos som betyr fristed. Det er...
Berserk - Saga Blott

Berserk

Hva betyr Berserk? Ordet kommer av norrønt berserkr og betyr egentlig en kriger kledd i bjørneskinn (ber = bjørn og serkr = serk, skjorte). I...
Blyg - Saga Blott

Blyg

Hva betyr Blyg? Det er sjelden man hører ordet blyg idag. Det er avløst av sjenert eller beskjeden, men ordet har flere nyanser i seg...
Burugle - Saga Blott

Burugle

Hva er en Burugle? Burugle kom inn som et nedsettende slangord om kvinner på 1950-tallet. Ordet blir brukt om en slarvete og lite pen kvinne. -- Kilder:
Dåsemikkel - Saga Blott

Dåsemikkel

Hva er en Dåsemikkel? Ordet har sin opprinnelse i det norrøne dási som betyr stakkar. Siste stavelsen mener man er fra guttenavnet Mikkel. Det ble...
Fnatt - Saga Blott

Fnatt

Hva vil det si å få Fnatt? Ordet fnatt er trolig beslektet med fnas som betyr skjell. Det har vært brukt som en betegnelse på...
Habitt - Saga Blott

Habitt

Hva er en Habitt? Det latinske habere har gått via fransk til oss, og betyr egentlig «å forholde seg til» eller «å eie». Habitt blir...
Judaskyss - Saga Blott

Judaskyss

Hva er et Judaskyss? Gjennom å kysse Jesus i Getsemane viste Judas for de romerske soldatene at han var blant de utvalgte. Da han senere...
Lasaron - Saga Blott

Lasaron

Hva er en Lasaron? Ordet kommer fra italiensk og betydde en spedalsk person. Man tror det hadde sin opprinnelse i navnet Lasarus fra Bibelen, og...
Alterere - Saga Blott

Altere

Hva betyr å Alterere? Altere har gått via latin til fransk og betyr å forandre. Vi bruker det mest i betydningen å bli oppskaket: å...
Bedrøvet - Saga Blott

Bedrøvet

Hva betyr Bedrøvet? Bedrøvet er fra tysk og betydde opprinnelig grums, verbet å bedrøve er å formørke. Det har etter hvert fått betydningen sorgfull, svært...
Blei - Saga Blott

Blei

Hva er en Blei? Det norrøne bleðgi betyr en kile til å kløyve noe med: «drive inn en blei». Vi bruker også uttrykket i overført...
Buljongpar - Saga Blott

Buljongpar

Hva er et Buljongpar? Uttrykket oppsto på Bislet i de gode, gamle skøytedager i 1960-årene. Hvis det kom et par man ikke festet altfor store...
Drosje - Saga Blott

Drosje

Hva er en Drosje? Dette er ett av få ord vi har fra russisk, drosjki som egentlig betyr «lett vogn». Vi har brukt det i...
Eksosrype - Saga Blott

Eksosrype

Hva er en Eksosrype? I 1960-årene fikk vi betegnelsene «eksosrype» og «kubikksjarmør». Førstnevnte var betegnelsen på en jente som satt bakpå en motorsykkel. At jentene...
Kubikksjarmør - Saga Blott

Kubikksjarmør

Hva er en Kubikksjarmør? I 1960-årene fikk vi betegnelsene «eksosrype» og «kubikksjarmør». Førstnevnte var betegnelsen på en jente som satt bakpå en motorsykkel. At jentene...
Fru Blom - Saga Blott

Fru Blom

Hvem er fru Blom? Uttrykket oppstod i 1950 da Alex Brinchmann skrev skuespillet Karusell, der legen gir piller til fru Helene Blom i andre akt....
Hipp som happ - Saga Blott

Hipp som Happ

Hva betyr Hipp som Happ? Ordet hap betyr lykketreff. Uttrykket blir brukt som at det ene er like godt som det andre. -- Kilder:
Knehøne - Saga Blott

Knehøne

Hva er en Knehøne? Ordet knehøne blir brukt om en ynkelig person, en reddhare. Det er uvisst når uttrykket oppstod. Det har trolig å gjøre...
Pimpe - Saga Blott

Pimpe

Hva betyr å Pimpe? Uttrykket er trolig beslektet med pamp, og betyr å drikke mye og ofte, være glad i alkohol. Det svenske ordet pamp...
Anstalt - Saga Blott

Anstalt

Hva er en Anstalt? Vi bruker helst ordet om en instutisjon eller behandlingshjem, men det kan også bety unødig arbeid eller forberedelser. Det er et...
Blakk - Saga Blott

Blakk

Hva betyr Blakk? Blakk stammer fra norrønt, blakkr, og har samme opprinnelse som blank. Vi bruker det ofte i betydningen pengelens, men sjeldnere om noe...
Brunette - Saga Blott

Brunette

Hva er en Brunette? Ordet betyr rett og slett en jente som er brunhåret. Vi har fått ordet fra fransk. Idag bruker man helst betegnelsen...
Divan - Saga Blott

Divan

Hva er en Divan? Ordet divan har gått fra persisk til tyrkisk, og betydde opprinnelig et skriv eller en bok med mange blad. En regnskapsbok...
Dårelokk - Saga Blott

Dårelokk

Hva er en Dårelokk? Dåre kommer av det norønne dára som betyr «å lokke, tiltrekke». Når gutter la seg til en spesiell sveis, med dårelokk,...
Fly i flint - Saga Blott

Fly i flint

Hva betyr å Fly i flint? Flint betyr i denne sammenhengen en splint, en liten bit, så det å fly i flint blir å eksplodere...
Ha det på g - Saga Blott

Ha det på g

Hva betyr å ha det på g? Uttrykket er av ukjent opprinnelse, men er første gang registrert i en revyvise fra 1913. Det betyr å...
Jentefut - Saga Blott

Jentefut

Hva er en Jentefut? En jentefut er en rundbrenner, skjørtejeger. Den siste stavelsen kommer fra tysk og betyr en fogd, gjerne en som krever opp...
Kremmerhus - Saga Blott

Kremmerhus

Hva er et Kremmerhus? Den første stavelsen kommer fra det tyske kram, og betyr handelsmann, kramkar. De brukte ofte kjegleformete papirposer til å ha småvarer...
Plattenslager - Saga Blott

Plattenslager

Hva er en Plattenslager? Ordet kommer fra lavtysk og betegner en plateslager eller blikkenslager. Det fikk også betydningen skrønemaker. «Å slå en plate var nemlig...
Abrupt - Saga Blott

Abrupt

Hva betyr abrupt? Abrupt, avbrutt, plutselig, brått, uten overgang. Abrupt skriver seg fra det latinske abrumpere som betyr å avbryte. Adjektivet blir brukt om en...
Absentere seg - Saga Blott

Absentere seg

Hva betyr å absentere seg? En kort periode av åndsfraværelse. Blir kun brukt sammen med refleksivt pronomen, og betyr å fjerne seg, rømmme, stikke av....
Adstadig - Saga Blott

Adstadig

Hva betyr adstadig? Vi har fått ordet adstadig fra dansk der det egentlig betyr å være på stedet, være bofast, rolig, langsom, sindig. Det blir...
Ad undas - Saga Blott

Ad undas

Hva betyr ad undas? Uttrykket er latinsk og betyr “til bølgene”, det vil si at noe går over bord, går tapt. Gå ad undas, gå...
Age - Saga Blott

Age

Hva betyr age? Ordet kommer av det norrøne aga/agi, avledet av germansk agjan, som betyr respekt blandet med frykt, eller vørnad. Kan også brukes i...
Akkedere - Saga Blott

Akkedere

Hva betyr å akkedere? Akkedere er et folkelig uttrykk for å forhandle eller prute, gjerne i en litt opphetet stemning. Man akkederer i mange norske dialekter,...
Aksle - Saga Blott

Aksle

Hva betyr å aksle? Å opptre brautende, «å aksle seg». ikle seg noe over skulderene, trekke på skuldrene. Ordet kommer fra det norrøne axla som...
Alert - Saga Blott

Alert

Hva betyr alert? Vi har fått ordet fra fransk alerte som betyr kvikk, våken, vaktsom, i alarmtilstand. Pass på, gi akt av det italienske millitære...
Anfektelser - Saga Blott

Anfektelser

Hva betyr anfektelser? Ordet er tysk og betyr å fekte mot. Verbet blir brukt om å bringe noen ut av fatning, mens substantivet betyr tanker...
Angelegen - Saga Blott

Angelegen

Hva betyr angelegen? Ordet angelegen er en direkte arv fra tysk, og det betyr noe som er viktig, i ens interesse, mye om å gjøre....
Annamme - Saga Blott

Annamme

Hva betyr å Annamme? Annamme betyr å ta imot, oppfatte; ta over. Ordet kommer fra middellavtysk annamen "motta, anta", som bygger på an "på" + nemen "ta", beslektet...
Duks - Saga Blott

Duks

Hva betyr duks? Duks skriver seg fra det latinske dux som betyr “fører". Det har som regel bare vært brukt om den flinkeste eleven i...
Passabel - Saga Blott

Passabel

Hva betyr passabel? Passabel kommer fra fransk gjennom det latinske passus, og betyr noe som kan passere, være akseptabelt. "Men 1ste nytårsdag stak jeg hodet i bogen...
Vankelmodig - Saga Blott

Vankelmodig

Hva betyr vankelmodig? Vankelmodig er direkte oversatt av det tyske wankelmütig og betyr ustadig, ubesluttsom. "I det øyeblikk hun skulle til å dømme ham, hadde hennes kusines...
Aparte - Saga Blott

Aparte

Hva betyr aparte? Aparte stammer fra det franske aparté som betyr uvanlig, sjelden, særskilt, noe for seg selv. Avsides sagt ord av en skuespiller (og...
Arne - Saga Blott

Arne

Hva betyr arne? Arne har vi fått fra det norønne ordet arinn som betyr et åpent ildsted. Arinn har også gitt norsk åre “ildsted midt...
Artianer - Saga Blott

Artianer

Hva betyr artianer? Fram til 1982 brukte vi artianer om en person som tok examen artium, på det som i dag heter videregående skole. Artium er...
Assurere - Saga Blott

Assurere

Hva betyr assurere? Assurere kommer fra fransk assurer av senlatin assecurare, som igjen kommer fra latin ad som betyr “til" og securus som betyr “trygg”. På...
Avindsyk - Saga Blott

Avindsyk

Hva betyr avindsyk? Avind, avund, avindsyk er norrønt og satt sammen av norrønt ofund som betyr "av", og unna som betyr "å elske". I dag bruker...
Atal - Saga Blott

Atal

Hva betyr atal? Atal betyr kranglevoren, vrang, ekkel eller amper. Ordet har norrøn opprinnelse: atall, avledet av germansk atala, som hører til indoeuropeisk od “hate”....
Avferdig - Saga Blott

Avferdige

Hva betyr avferdige? Ordet kommer fra lavtysk og betyr å sende bort, beslektet med ferdig. Vi bruker det i betydningen å avvise noen. Gerhard Winkel havde...
Avsindig - Saga Blott

Avsindig

Hva betyr avsindig? Dette ordet er fra lavtysk og betyr vanvittig, helt fra seg. Det brukes både om en sinnstilstand og i mer overført betydning,...