Hva betyr å aksle?

Å opptre brautende, «å aksle seg». ikle seg noe over skulderene, trekke på skuldrene. Ordet kommer fra det norrøne axla som betyr å ta på eller rundt akslene (skuldrene). Når man “aksler sitt skinn” som i sitatet nedenfor, tar man altså pelsen på skuldrene, i overført betydning: at man gjør seg kampklar. Skinnet var en kampdrakt for kjemper. På latin axilla “armhule”, axis “akse” og i “armhule, vinge” derav fransk ı.

Verbet blir også brukt refleksivt: å aksle seg, som betyr å trekke på skuldrene.

Nu aksler jeg mitt gamle Skind til Striden.
for arvet Tro imod den nye vinden.
Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie (1862)


Kilder:
Utrydningstruede ord: samleutgave
Norsk etymologisk ordbok
https://snl.no/aksle_sitt_skinn

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here