Hva betyr age?

Ordet kommer av det norrøne aga/agi, avledet av germansk agjan, som betyr respekt blandet med frykt, eller vørnad. Kan også brukes i betydningen tvinge til respekt og lydighet, disiplin: å holde i age, tøyle (holde styr på). Engelsk awe “frykt” er lånt fra nordisk.

«Her stod ein smågut med større age – ærefrykt – for Herren, med større visdom enn emissæren.»

«Der det er ingen age, er det heller ingen ære.»
– Ivar Aasen


Kilder:
Utrydningstruede ord: samleutgave
Norsk etymologisk ordbok

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here