Hva betyr å akkedere?

Akkedere er et folkelig uttrykk for å forhandle eller prute, gjerne i en litt opphetet stemning.

Man akkederer i mange norske dialekter, det vil si at man forhandler, diskuterer seg frem til enighet. På Vestlandet krangler man kanskje litt mer enn andre steder i landet når man akkederer.

Ordet er kommet til Norge fra fransk accorder, og betyr nettopp å forhandle, diskutere. Fra latin accordare som betyr bli enig om, det vil si forhandle, treffe avtaler, som igjen kom fra klassisk latin ad cord – til hjertet. Det var tydeligvis følelser med i spillet i den tiden også.

Samme ord er akkordere som trolig var det opprinnelige, og så har dette blitt forenklet til akkedere. Substantivet er akkedas.

Et vers i gamle minnebøker:

Å akkedere
å diskutere
å gå med guttene og spasere
å være fin og veldig flott
det liker (Kari) veldig godt.

Den mest kjente bruk av akkedering, finnes i «Eg gjette Tulla» der «akkederinga vart’kje lang» og utbyttet heller magert.


Kilder:
Utrydningstruede ord: samleutgave
Norsk etymologisk ordbok
http://www.nrk.no/hordaland/akkedere-1.195973
https://no.wikipedia.org/wiki/Akkedere

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here