Columbi egg

Columbi egg
Columbi egg

Vet du hva et columbi egg er?

«Imagination is more important than knowledge» sa Albert Einstein, og det er jo ganske sant. Jo mer kunnskap vi har, jo vanskeligere kan det være å finne en enkel løsning på et problem. Vet du for eksempel hvordan du balanserer et egg på et flatt underlag?

Et columbi egg er en enkel løsning på et tilsynelatende innviklet problem. At en oppgave kan synes uløselig, men når geniet først har løst den, finner alle at det er en ganske enkel sak.

Anekdoten tilskrives først Columbus, men stammer visstnok fra den italienske arkitekten Brunelleschi. I en forsamling av arkitekter, som i 1420 drøftet om det kunne la seg gjøre å sette kuppel på domkirken i Firenze, skal han ha foreslått at den arkitekten som kunne få et egg til å stå på spissen på en marmorplate, skulle oppføre kuppelen. Da de andre ikke kunne få egget til å stå, skal han ha slått dets spisse ende mot platen, så det stod. Da de andre sa at det kunne de også ha gjort, svarte han: «Ja, men dere gjorde det ikke!».

Senere er historien med egget blitt tillagt Christoffer Columbus. Han skal ha gjort det samme i et selskap der flere tvilte på at han hadde vært i Amerika. Han fikk egget til å stå ved å trykke det flatt i den ene enden, og sa at selv om løsningen var enkel, så gjaldt det å være den som kom på den.

Uttrykket ble etter dette knyttet til Columbus sitt navn. Formen Columbi er genetiv av Columbus på samme måte som Kristi, Pauli og Petri er genetive former av Kristus, Paulus og Petrus.

Her finner du forøvrig flere metoder for å balansere et egg.


Kilder:
Et Columbi egg og andre uttrykk
www.brainyquote.com
http://no.wikipedia.org/*
http://snl.no/Columbi_egg
http://www.wikihow.com/*

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here